Czy można dwukrotnie po sobie skrócić odpoczynek tygodniowy?

no responses
urządzenie z wydrukiem

Jak dokładnie policzyć prawidłowo odpoczynek tygodniowy? Kiedy prawidłowo należy go rozpocząć i  kiedy można go skrócić?

Zagadnienie tygodniowych odpoczynków jest jednym z bardziej skomplikowanych. Postaram się w prosty sposób przedstawić jak w praktyce wykorzystać przepisy dotyczące odpoczynku tygodniowego aby nie narazić się na sankcje karne i jednocześnie zadowolić kontrahentów dowiezionym na czas ładunkiem?

Zacznę od przytoczenia definicji tygodniowego odpoczynku zgodnego z Rozporządzeniem  (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE. L 2006 Nr102) :

„Tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:

„regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin,

„skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

Kolejną istotną definicją przy prawidłowym wyznaczaniu odpoczynku tygodniowego jest definicja tygodnia, która określa sztywno „tydzień” jako okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę.

Skoro wiemy już ile powinien wynosić odpoczynek tygodniowy i w jakim okresie go rozliczamy pozostaje nam ustalić kiedy najpóźniej powinno się rozpocząć odbieranie tego odpoczynku i jak prawidłowo go planować.

Zgodnie z art. 8 ust. 6  ww. Rozporządzenia „w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

— dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

— jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny”.

I tu zaczyna się sprawa komplikować. Czy jest zatem możliwe, żeby odebrać w dwóch kolejnych tygodniach dwa skrócone odpoczynki po sobie?

 

W dalszej części tego ww. artykułu określono kiedy najpóźniej należy rozpocząć odbieranie  tygodniowego okresu odpoczynku tj.: nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku oraz do którego tygodnia zaliczyć dany odpoczynek. Pamiętajmy, że tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu.

Wykorzystując definicję ”tygodnia” i ww. przepis dotyczący odbierania odpoczynku nie później niż po sześciu okresach 24-godzinnych zaprezentuję przykład dwukrotnego wystąpienia po sobie skróconego okresu odpoczynku tygodniowego w okresie dwutygodniowym zgodnego z ww. przepisem.

 

Pewnego dnia dzwoni do mnie klient z zapytaniem co może zrobić. Pytam dokładnie o przebieg pracy kierowcy i dowiaduję się, że kierowca rozpoczął okres jazdy po regularnym okresie odpoczynku tygodniowego w poniedziałek. W pierwszym tygodniu skrócił okres odpoczynku tygodniowego po czym rozpoczął  kolejny okres jazdy w niedzielę. W kolejnym tygodniu kierowca musi odebrać regularny okresu odpoczynku tygodniowego, a 6 okresów 24- godzinnych mija w sobotę rano. Co zrobić jeśli kierowca ma rozładunek w piątek, a w niedzielę musi być na bazie, do której zostało 800km, gdzie w sobotę rano  powinien zacząć odbieranie odpoczynku regularnego.

W pierwszym momencie pomyślałam faktycznie nic nie da się zrobić ale po głębszej analizie przeliczając dokładnie czas potrzebny do powrotu na bazę zaproponowałam wykorzystanie  skróconego ( 24) odpoczynku w piątek po rozładunku  przed ukończeniem 6 okresów 24 godzinnych, a co w konsekwencji pozwoli nam wykorzystać  teoretycznie kolejnych 6 okresów 24 godzinnych  i da możliwość dojazdu do bazy pod warunkiem – rozpoczęcia regularnego okresu odpoczynku jeszcze w niedzielę.

Jak to możliwe, że taki wariant nie narusza przepisów?

W tym przypadku rozpatrując okres rozliczeniowy „tygodnia” od 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę dostosowaliśmy się do przepisu mówiącego tym, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny z zachowaniem obowiązku odebrania odpoczynku przed upływem 6 okresów 24-godzinnych.

De facto w drugim tygodniu kierowca odebrał dwa odpoczynki jeden skrócony, a drugi regularny rozpoczęty w niedzielę ale zaliczony do drugiego tygodnia. Do tego uzyskał dodatkowy okres jazdy. I wszystko to zgodnie z przepisami.

 

Ważne informacja dla kierowców autokarów- okazjonalnych przewozów międzynarodowych!

 

Art 8 ust 6a ww. rozporządzenia 561/2006 WE w drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (1) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:  a) usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi; b) po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z: (i) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo (ii) jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa; c) po dniu 1 stycznia 2014 r., jeżeli pojazd jest wyposażony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Okonowska

doradca transportowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

avatar

Zapytaj lub zamów on-line


Klienci o nas


  • Firma Stan-Trans Oddział w Łodzi od wielu lat realizuje zamówienia naszej firmy w zakresie transportu Niemcy-Polska. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Głównymi atutami firmy są terminowe doręczenia powierzonych ładunków, kompetentna obsługa i rzetelna informacja na każdym etapie realizacji zlecenia. Nie odnotowaliśmy problemów z dostarczaniem ładunków. Firma Stan-Trans zapewnia fachową obsługę od momentu przyjęcia zlecenia, aż do chwili dostarczenia ładunku. Dzięki naszej współpracy jesteśmy spokojni o terminowy i bezpieczny transport. Według naszej opinii firma Stan-Trans jest partnerem godnym zaufania.

  • Z firmą transportową Stan-Trans współpracujemy już ponad 8 lat i z przyjemnością informujemy, że jest to niezwykle profesjonalny i zaangażowany kooperant, na którego możemy zawsze liczyć. Nasza współpraca dotyczy organizacji transportu materiałów budowlanych oraz domów modułowych. Od początku współpracy został nam przypisany opiekun, który szybko i profesjonalnie reaguje na każde zapytanie dotyczące spedycji krajowej i międzynarodowej.

  • Oferty, które otrzymujemy są kompleksowe i atrakcyjne finansowo. Bardzo ważnym aspektem naszej współpracy jest także elastyczność firmy Stan-Trans w zakresie terminów. Zarówno koordynatorzy jak i kierowcy są bardzo pomocni w całym procesie organizacji transportu, co sprawia, że współpraca z firmą Stan-Trans przebiega bez najmniejszego problemu i w miłej atmosferze. Z całą pewnością będziemy kontynuować podjętą współpracę i z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Stan-Trans jako profesjonalnego, skutecznego i wyjątkowo zaangażowanego partnera.

  • Terminowość, fachowość, a przede wszystkim bezpieczeństwo to zalety z jakimi mamy do czynienia w codziennej współpracy . Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, którą cechuje zaangażowanie we współpracę oraz staranność zawodowa pozwala nam na podejmowanie się trudnych wyzwań w zakresie realizacji transportów intermodalnych. Pro aktywne podchodzenie do mogących pojawić się problemów to gwarancja na jaką możecie Państwo liczyć podejmując współpracę z firmą STAN-TRANS. Możemy polecić firmę STAN-TRANS jako dobrego i wiarygodnego partnera oferującego wysoki poziom usług.

  • Komunikacja między naszymi firmami przebiega bez zarzutów. Reakcja na nasze zapytania jest natychmiastowa, a firma Stan-Trans dostosowuje się od krótkich terminów zleceń, którymi nie mogą sprostać inne firmy. Firmę Stan-Trans wyróżnia także miła i życzliwa obsługa, kierowcy są często chwaleni przez naszych klientów. Doświadczenie i wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Stan-Trans pozwala nam z całkowitym przekonaniem polecić tę firmę.

  • Pracowników firmy Stan-Trans cechuje wysoki stopień profesjonalizmu. Jako klient i potencjalny zleceniodawca zleceń przewozu, otrzymujemy bardzo szybko stawki frachtowe potrzebne do kalkulacji cenowych. Oferty cenowe przygotowywane są niezwykle starannie. Pracownicy firmy Stan-Trans zawsze starają się znaleźć odpowiedni samochód na intersującej nas trasie przewozu; zawsze służą radą, pomocą i dobrym rozwiązaniem.

  • Przebieg każdego zlecenia przewozu jest monitorowany aż do samego miejsca rozładunku. Jest to bardzo komfortowa sytuacja dla każdego klienta. Na każde zapytanie o stawkę frachtową lub dostępność auta kończy się wysyłaniem przez nas zlecenia przewozu. Cieszę się, że mamy możliwość współpracy z Osobami, które cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, otwarcie na potrzeby klienta i uczciwość.

  • Firmę Stan-Trans Wojciech Staniek charakteryzuje solidność i terminowość realizacji powierzonych zleceń transportowych, jak również wysoki poziom organizacyjny i doskonały kontakt z klientem dzięki czemu świadczone usługi są na wysokim poziomie.
    Z pełną odpowiedzialnością i bez zastrzeżeń możemy polecić firmę Stan-Trans Wojciech Staniek jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług transportowych. Od momentu nawiązania współpracy zlecenia były realizowane sprawnie i solidnie. Standardy obowiązujące w firmie w pełni spełniają nasze oczekiwania