Siège


Stan-Trans Wojciech Staniek

ul. Wąwozowa 34B
31-752 Kraków

NIP: PL6391411229
REGON: 356715051

tel.: +48 12 684 11 65
faks: +48 12 684 10 20

biuro@stantrans.com.pl

Stan-Trans Kraków Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 34B
31-752 Kraków

NIP: PL6783164323
REGON: 366074762
KRS: 0000652666
Kapitał zakładowy.: 100 000 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel.: +48 12 684 11 65
faks: +48 12 684 10 20

biuro@stantrans.com.pl

Départements


Łódź

ul. Nowy Świat 58A
92-315 Łódź

tel. +48 42 672 39 12
fax. +48 42 672 26 95

lodz@stantrans.com.pl

Warszawa

tel.: +48 12 684 11 65

warszawa@stantrans.com.pl

Gdańsk

ul. Oliwska 21/23
80-563 Gdańsk

tel.: +48 58 522 01 32
faks: +48 58 522 01 36

gdansk@stantrans.com.pl